MTÜ Elu Nimel idee sai alguse sellest, et 5 aasta jooksul, mil juhatusse kuuluvad inimesed on tegelenud rinnavähi patsientide ravi ja taastusraviga, on väga paljude patsientide lood olnud sarnased. Nendes lugudes on pigem pettumust ja teadmatust.

TAUST

Roosa Lindi Jooksu ning Race for the Cure puhul on oluline ka rinnavähist rääkimine. Sellega toetame ja mõtleme kaasa 500 000 naisega Euroopas, kes igal aastal saavad rinnavähi diagnoosi. Jooksuga koos julgustame inimesi rääkima oma osalemisest, rinnavähist, jagama enda lugusid, tutvustama enda registreeritud tiimi eesmärki ainult selleks, et tõsta teadlikkust rinnavähi kohta.

Statistika järgi iga KAHEKSAS naine haigestub antud haigusesse. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 750-800 uut rinnavähijuhtu naistel ja 4-10 mehel ning esmaste juhtude arv on aastast aastasse tõusnud olles 2015. aastal 755 naisel ja 4 mehel, 2016. aastal 763 naisel ja 11 mehel, 2017. aastal 766 naisel ja 8 mehel ning 2018. aastal 836 naisel ja 4 mehel.

Skriiningprogramm vähendab naiste rinnavähki suremuse riski 30–35%, kuid oodatav osalusmäär peaks olema vähemalt 70%. %. Eestis on see viimastel aastatel olnud küll kasvutrendis, kuid siiski vaid üle 50%: 2018. a 53,9%, 2019. a 57,4%. 2020. aastal osales Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmete järgi Covid-19 pandeemia tõttu vähem ehk 52,2% sihrühma kuuluvatest naistest. (Allikas: https://www.tai.ee/et/uudised/covid-19-pandeemia-mojutas-ka-vahi-soeluuringutel-osalemist)

Sõeluuringu kaudu avastatakse Eestis siiski liialt väike osa diagnoosi saanud naistest, mistõttu ei diagnoosita neid varajases staadiumis. 2016. aastal avaldatud Tervisetehnoloogia hindamise raport TTH22 nendib, et pooled diagnoositud rinnavähijuhtudest on kaugelearenenud staadiumis. Kaugele arenenud rinnavähiga patsientidel on risk surra neli korda suurem kui lokaalse rinnavähiga patsientidel. American Cancer Sociaty järgi on 5 aasta elulemus I staadiumi puhul 100%, II staadiumi puhul 93%, III staadiumi puhul 72% ja IV staadiumi puhul 22%.

MIKS?

Meie üheks pikemaks eesmärgiks pole mitte Roosa Lindi Jooksu korraldamine, vaid tõesti sõeluuringust osavõtu protsendi tõstmine. Miks? Sest me tahame päästa tänast 20-40 aastaste eestis elavate naiste põlvkonda.  Selgitame lahti. Tänastest 50-69 aastastest naistest, keda kutsutakse sõeluuringusse, käib kohal vaid 50% ja see on tervisekäitumine ning see põhineb mingil teadlikul otsusel. Leiame, et see otsus on mälestused ja negatiivsed emotsioonid, mida on isiklikult läbi elatud või nähtud kuuldud. Jah, tänaste 50-69 a. emad, vanaemad, tädid jne said diagnoosi enamasti 3-4 staadiumis, lõikused olid mastaapsed ja mitte kõige esteetilisema tulemusega, keemiaravi ja kõrvaltoimed laastavad ning röntgenkiiritusest jäi reaalselt põlenud auk rindkeresse. Lisaks kaasnes tihti käte ja rindkere lümfiturse, millest kujunesid elefantiaas-käed, millega ei tehtud midagi.

Kui me tänaseid 50-69 a ei mõjuta ja nende otsust sõeluuringusse minna, ei saa muuta, siis nende tütred saavad sarnase negatiivse emotsiooni ja mälestuse ja teevad samasuguse tervisekäitumusliku otsuse 20 aasta pärast. Me kaotame veel ühe põlvkonna!

Ja vajalik on et muutusest saaks osa juba tänane 20-40 aastaste põlvkond ja nad ise viiks oma vanemad, tädid, vanaemad mammograafiasse, kui kuulevad, et kutsutav aasta on nende sünniaasta. Nii on nad otseselt osalised, küsivad õigeid küsimusi ja nii ei jää rinnavähi patsient üksi ja teadmatusesse.

VAHENDID

Meie vahenditeks on sügiseti toimuvad heategevusjooksud, mis leiaks laialdast kõlapinda. Seejärel terve aasta meie tegevus jätkub ning kulminatsiooniks jälle Roosa Lindi Jooks. Aastaste tegevuste alla kuuluvad loengud ja esinemised üle Eesti otse inimestele (nt. Tallinna keskraamatukogu jt), artiklite kirjutamine, infomaterjalid.

Andke meile teada loengu soovist info@elunimel.ee
Tuleme kohale ja vastame kõikidele küsimustele.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant.

2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972.

Loodame, et nad kõik teeksid tervisevalikutes teadlikke otsuseid juba täna ja läheks kindlasti uuringule veel sel aastal.